Брутните почасови доходи на жените в Европейски съюз са с 14,1% под тези на мъжете. Забелязва се дисбаланс между доходите на дами и кавалери, сочат данни на Eurostat, публикувани в деня на 8-ми март.  

Един от начините за измерване на този дисбаланс е разликата в заплащането между половете, която показва разликата между средните брутни почасови доходи на представителите на двата пола. Те се изчисляват на база процент от средните брутни почасови доходи на мъжката половина.   

През 2019 г. брутните почасови доходи на жените са били средно с 14,1% под тези на мъжете в Европейски съюз. Същата цифра се отчита и за България. В статистиката “първенец” е Естония, където дамите взимат заплати с 21.7 % по-малко от мъжете. След нея се нареждат Латвия (21,2%), Австрия (19,9%) и Германия (19,2%).  

Точно в средата на класацията е България, където процентите на разлика между заплащането за единица труд на жените е с 14.1% по-малко от тези на мъжете.  

Най-малки разлики се отчитат в страните Люксембург( 1.3%), Румъния(3.3%), Италия (4.7%) и Белгия (5,8%).