0800 180 54
Гореща линия за въпроси свързани с коронавирус! Психолози консултират гражданите за поведението им в епидемиологична обстановка. Линията е отворена от 8.30 до 18 ч. БЧК и Община Пловдив.   Гореща линия за въпроси свързани с коронавирус! Психолози консултират гражданите за поведението им в епидемиологична обстановка. Линията е отворена от 8.30 до 18 ч. БЧК и Община Пловдив.   Гореща линия за въпроси свързани с коронавирус! Психолози консултират гражданите за поведението им в епидемиологична обстановка. Линията е отворена от 8.30 до 18 ч. БЧК и Община Пловдив.   Гореща линия за въпроси свързани с коронавирус! Психолози консултират гражданите за поведението им в епидемиологична обстановка. Линията е отворена от 8.30 до 18 ч. БЧК и Община Пловдив.