Законодателна дейност

От началото на мандата си 49-ото Народно събрание е приело 148 закона, 286 решения и три декларации. Това сочи справка, подготвена от дирекция „Законодателна дейност, парламентарен контрол и право на ЕС" на Народното събрание и парламентарния пресцентър.

Парламентът е имал 122 пленарни заседания, като 21 от тях са били извънредни.

От 12 април 2023 г. до 30 април 2024 г. в 49-ото Народно събрание са постъпили общо 359 законопроекта, като 216 от тях са внесени от народни представители. За този период в парламента са постъпили 410 проекторешения, от които 325 от народни представители. Внесени са и 9 проекта за обръщения и декларации.

Парламентарен контрол

В 49-ото Народно събрание до 30 април 2024 г. са зададени 2888 въпроса и са отправени 76 питания. Парламентарен контрол е провеждан в 26 пленарни заседания за парламентарен контрол и в четири извънредни пленарни заседания. Блицконтрол е провеждан в 8 петъчни пленарни заседания, като са зададени 74 въпроса от народни представители от всички парламентарни групи. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание от началото на мандата е 156 часа и 54 минути.

В този период използваните форми на парламентарен контрол са въпроси и питания, блицконтрол, разисквания по питане, изслушване и вот на недоверие. Проведени са 31 изслушвания по чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, едно разискване по питане и са отхвърлени два вота на недоверие.

От зададените въпроси с писмен отговор са 2277, а 611 – с устен. При питанията - 52 са били с писмен отговор, а 24 с устен. Отговорено е на 2498 въпроса и на 60 питания.