Екипът на TrafficNews.bg  ви поздравява, че сте решили да използвате нашите сайтове. 

Моля прочетете е условия за използването на сайтовете TrafficNews.bg намиращи се на тази страница. Универсалните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и издаделят „Трафик Бул” по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В TrafficNews.bg .

Условия за ползване на услугата коментари в сайтовете на „Трафик Бул”

1.TrafficNews.bg и са новинарски сайтове, предоставящи услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата e достъпна за потребителите на Facebook.

2.Публикувайки коментар в TrafficNews.bg , Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост. 

3. Авторските права върху коментарите в TrafficNews.bg  принадлежат на техните автори, като в  TrafficNews.bg си запазват правото да използват публикуваните коментари в TrafficNews.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел. 

4.Потребителите на в TrafficNews.bg и се съгласяват, че в TrafficNews.bg не носят отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайтовете коментари. 

5.TrafficNews.bg си запазват правото да изтриват коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница. 

5.Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия в TrafficNews.bg си запазват правото да уведомят и окажат пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

6.TrafficNews.bg  не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта. 

7.Публикуването на коментар в TrafficNews.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Авторски права. 

1.Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа TrafficNews.bg  са собственост на „Трафик Бул” и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай). 

2.Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в тези уебсайтове в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за TrafficNews и, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него. 

3.Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайта TrafficNews.bg  различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Трафик Бул” ООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие. 

Публикуване на съдържание 

1.Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на ”Трафик Бул” ООД.

2.Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат. 

3.Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако  материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с „Трафик Бул” за това. 

4.Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете „Трафик Бул”, като можем да премахваме тези материали от сайтовете. 

5.Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които Вие представяте заедно със самите материали.

6.Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на „Трафик Бул”. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на „Трафик Бул”, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

Изпрати новина