Частен съдебен изпълнител продава една от най-големите фабрики в Европа за добив на висококачествени биологични етерични масла и хидрозоли (флорални води). Имотът разполага и със собствена производствена база със сушилни за билки за производство на чай.

Предприятието се продава на обща цена от 1 377 760 лв. (704 437 евро), от които 411 529 лв. за недвижимия имот и 966 240 лв. за трайно прикрепените вещи.

Фабриката се намира в село Ръжево Конаре, а цената е за целия имот с площ от 3 914 кв.м. Застроената площ на складова база е 428 кв.м., разположена е на един етаж. В цената на имота влизат и всички направени подобрения, както и цялото оборудване на фабриката - машини, съоръжения и оборудване  за производство на етерични масла,  дестилационен апарат с изолация, кош за зареждане на суровини, кожухотръбен топлообменник, флорентински съд, газова инсталация за природен газ, трезор, басейн за мека вода, сграда с омекотителна система, пасарелка и др.

Имотът е собственост на „Българска билка БГ” ЕООД с едноличен собственик на капитала Костадин Манев и е ипотекиран. Седалището на компанията се намира в гр. Пловдив, а началният внесен капитал е в размер на 50 лева.

Върху имота има и наложени тежести и възбрани в полза на НАП и фирма „Любов 2” ЕООД. Имота е и с договорна ипотека в полза на „СИ финанси груп” ЕООД и договор за особен залог към ОББ.

Това е първа публична продан на фабриката и началната тръжна цена представлява 80% от оценката на имота.

Търгът ще започне на 30 април 2024 г., а всички участници могат да внасят своите оферти до 30 май 2024. Името на евентуалния нов собственик ще бъде обявено в последния ден на месец май.