Частен съдебен изпълнител продава бившия фуражен завод в село Първенец, заедно с всичките му прилежащи имущества. Фабриката се намира на ул. "Синчец" № 20 в местност ЧАКЪЛА.

Целият имот е на площ 8 738.00 кв.м, като цената включва промишлена сграда, производствени и складови помещения, технологична линия за производство и гранулиране на фуражи и смески с всичкото налично оборудване, дворно място и допълнителни машини и съоръжения.

Началната цена от която ще започнат наддаванията е 1 045 600 лв., или 534 606 евро, което представлява 80 процента от експертната оценка. Настоящата публична продан е обявена за първа поред от ЧСИ Петко Илиев, но справка показва, че заводът е фигурирал в регистрите и през 2020 година. Тогава търгът е бил с начална оценка от малко над 1,5 млн. лева.

Фабриката е собственост на „Българска фуражна компания“ ЕАД с едноличен собственик на капитала Любомир Петров. Дружеството е основано през 2013 г, като до момента собствеността е сменяна няколко пъти. Настоящата продан се налага заради неизплатени дългове на компанията към данъчни и банки. Върху имота има наложени тежести. Справка показва, че "Българска фуражна компания" ЕАД има задължения към НАП в размер на 57 869.68 лв., както и необслужван кредит към банка.

Настоящият търг стартира на 10 май, като желаещите да се сдобият с имота могат да предлагат своите оферти до 10 юни тази година. Евентуалният нов собственик на фуражния завод ще бъде обявен на 11 юни.

Дългове повличат три големи пловдивски компании! Базите им - обявени на търг!Продават голяма част от имуществото им