Гимназистите от 11в клас от специалност „Рекламна графика“ на Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив нарисуваха в плакати коронавируса, сподели Plovdiv Time.

Творбите са на тема, свързана с трудния период през който преминаваме, а именно разпространението на вируса „Covid-19“ и опасностите и последствията от него. Те са направени по време на дистанционното обучение в периода 16 март – 8 април по специалния предмет „Рекламна графика“ под ръководството на техните преподаватели – Костадин Отонов и Петър Чучулигов. Проектите са реализирани чрез разнообразни техники и различни компютърни програми.

Те са достъпни на официалния сайт на гимназията, където учениците представят поредица от изложби. 

Надежда Боянова, 11в

 

Златина Илиева, 11в

 

Златина Илиева, 11в

 

Мария Кълвачева, 11в

 

Гергана Савчева, 11в

 

Елена Маринска, 11в

 

Елена Маринска, 11в

 

Радослава Иванова, 11в

 

Сахак Касапян, 11в

 

Елена Маринска, 11в

 

Виктория Илиева, 11в