Община Пловдив обяви прием на фишове по проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма по „Региони в растеж”.  В следващите два месеца всички жители и инвеститори в града ще могат да кандидатстват за недоговорения ресурс в инвестиционната програма. В това число влизат 9 програми, които се реализират в момента през проекта.

По другата ос е за групи дейности, по които съществува риск от недостиг на усвоените пари до 2023 година, а именно: енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, административни сгради и в студентски общежития, културна и социална инфраструктура.

Най-голямото неизхарчено перо е именно за енергийна ефективност. В договорните 80 млн. лева за всички дейности по „Региони в растеж” влизат преобразяването на зоната в карето между „Марица- Юг”, „Източен”, „Цар Борси III Обединител” и „Кн. Мария Луиза”, предгаровия площад и квартал „Гладно поле”.

В проекта е заложено, че  освен тези проекти, трябва да се санират сгради за 18 милиона лева, тъй като са неизменна част от „Региони в растеж”. Около 70 заявление за интерес са подадени за саниране на жилищни сгради по Оперативната  програма, но все още има свободен ресурс за това.

Очаква се собственици на различни квартали в Пловдив да бъдат поканени през администрациите, за да се възползват от програмата. В това число влизат старите БДЖ блокове около Централна гара  и Сточна гара, сградата над новата галерия на „Детмаг” и други в централна градска част.

Ако Община Пловдив не усвои всички 18 млн. лева за саниране на сгради, тя може да претърпи финансова корекция на целия проект, който е за 80 млн. лева.