Окръжна прокуратурата е изпратила постановление до Община Пловдив, Общинския съвет и районни кметства относно законността на т.нар. „мобилни преместваеми обекти”, които на места са превърнати в стационарни такива.

След проверки на прокуратурата по различни досъдебни производства се е установило, че има редица случаи на заобикаляне на наредбата, а освен това има колизия между местните и националните закони, поради които актовете на Община Пловдив падат в съда.

На практика т.нар. „мобилни преместваеми обекти” трябва да се монтират сутрин и вечер да се премахват. Вместо това на редица места под тепетата, включително Главната, Гребната база и други знакови места – те са превърнати в стационарни.  За да бъдат стационарни обаче то трябва да се провежда търг или конкурс за отдаването на тези места. С хватката за „мобилни обекти” на практика се заобикалят общинските наредби.

Също така пише, че компетентните органи не са осъществявали необходимия контрол върху издадените разрешения. Установява се, че и общинските контролни органи не са наясно и със своите функции.

Така през октомври 2023 година до Община Пловдив и РДНСК са били изпратени справките към Пловдивския общински инспекторат, които трябвало да предприемат действия за отстраняване на нарушенията.

Същата година са били направени редица проверки от Общинския инспекторат в района на Гребната база и парк „Отдих и култура”. Констатирани са редица нарушения за  мобилни и преместваеми обекти, като са налагани глоби, но не и заповеди за премахване. Не е ясно защо до този момент не са издадени заповеди за премахване. В същото време три от актовете на инспекторите са паднали в съда, тъй като според ЗУТ те не са служители по контрол на строителството.

Поради това от прокуратурата постановяват Общинският съвет да обсъди противоречието  между местно и национално законодателство. Също така всички районни кметове, както и градоначалникът да предадат всички заповеди за премахване на преместваеми обекти, функциониращи в разрез с наредбата. На последно място да се възложи на служителите от Община Пловдив, които според ЗУТ са компетентни да контролират такъв тип строителство, да направят цялостна проверка на сегашните мобилни обекти, както и стационарните дали не действат в нарушение.