Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков вече има нов заместник. Със заповед на премиера за зам.-министър е назначена Андреана Атанасова, съобщиха от правителствената пресслужба.  

До този момент, в продължение на пет години, тя е била член на Комисията за регулиране на съобщенията, където беше назначена по предложение на бившия държавен глава Росен Плевнелиев. 

Андреана Радева Атанасова започва кариерата си през 1996 г. като главен специалист в Държавната инспекция по съобщенията и подпомага работата на Междуведомствената комисия по радиочестотния спектър като неин секретар. От 1998 до 2000 г. е експерт в Комитета по пощи и далекосъобщенията, а през 2000-2005 г. заема длъжностите държавен експерт и началник на отдел "Развитие на далекосъобщенията" в Министерство на транспорта и съобщенията. Тя участва в разработването на секторната политика в областта на далекосъобщенията и нейната периодична актуализация, както и в хармонизацията на законодателството ни с изискванията на европейското право, посочват от президентството.

В периода 2005-2008 г. Атанасова е началник на отдел "Европейска интеграция" и временно изпълнява длъжността директор "Европейска интеграция и международно сътрудничество" в Държавната агенция за информационни технологии и съобщенията. Тогава отговаря за организацията и координира дейността в областта на съобщенията, свързана с интегрирането на България към ЕС и приемането ѝ за неин пълноправен член. Участва в изготвяне на споразумения, меморандуми за сътрудничество и други документи, свързани с двустранното сътрудничество и международната дейност.

Като съветник в кабинета към Комисията за регулиране на съобщенията през 2008-2009 г. участва в провеждането на първия кръг от анализи на пазара на електронните съобщения, както и в изготвянето на различни подзаконови регулаторни актове.

От 2009 г. до 2013 г. заема длъжността директор на дирекция "Съобщения" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Организира и ръководи работата по актуализацията на секторната политика в областта на електронните съобщения, измененията и допълненията на Закона за електронните съобщения и Закона за пощенските услуги, различни стратегически документи и подзаконови нормативни актове в сферата на съобщенията.

Андреана Атанасова притежава богат опит в работата по европейските въпроси, придобит в процеса на присъединяване на България към ЕС и по време на пълноправното членство на страната ни, посочват още от президентската администрация. От 2003 г. до 2008 г. е ръководител на Работна група 19 "Телекомуникации и информационни технологии" към Съвета за координация и мониторинг, а през 2009-2011 г. - на Работна група 17 "Телекомуникации и информационни технологии" към Съвета по европейски въпроси.

Като съветник в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел през 2011-2013 г., участва в заседанията на работните групи към Съвета на ЕС, където представя и защитава българските позиции в областта на съобщенията и информационното общество.

Атанасова заема мястото на Димитър Геновски, който е освободен от длъжността.