Огромният недостиг на паркоместа в Пловдив се изостря с всеки изминал ден във всеки един район на града. Местата, където автомобили не са заели всеки възможен сантиметър от уличната и междублоковата регулация се броят на пръсти под тепетата. Според Генералния план за организация на движението колите са толкова много, а паркоместата толкова малко, че за едно място се „борят” 6 автомобила. С други думи недостигът на места за паркиране в Пловдив е по-голям от този в детските градини в София. Докато обаче Столична община строи детски градини, в Пловдив изграждането на паркинги е по-странична тема и доста назад в приоритетите на властта.

Поради липсата на пари, а явно и желание от страна на Община Пловдив, да приоритизира изграждането на паркинги, то трябва да се търсят възможности – евтини и бързи, с които да се осигуряват паркоместа.

Едва ли има редица или паркинг, на който да няма поне по 1 или 2  изоставени автомобили. Сумарно из целия град тези автомобили тези автомобили са стотици, ако не и хиляди.

Какво прави Община Пловдив по този въпрос?

Според Наредбата на Община Пловдив излязло от употреба МПС е всяко, на което последният валиден технически преглед е бил преди повече от две години и се намира на държавен или общински терен. След като от районните администрации издирят тези коли, слагат им по един стикер за доброволно преместване и ако до 3 месеца то не се изпълни – автомобилът бива репатриран.  С други думи – в най-добрия случай една изоставена кола може да бъде преместена едва след повече от две години.

В такива ситуации се казва – това е законът! Да, ама не…

Оказва се, че нормативната уредба на Община Пловдив е силно изостанала от националното законодателство и то с цели 8 месеца.  С постановление на Министерския съвет от декември 2020 година се  правят корекции в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, както и наредбите на Министерството на околната среда и водите.

Новите разпоредби оптимизират значително сроковете за тяхното премахване. На такова подлежат МПС, намиращи се на общински или държавни площи, чиято регистрация е прекратена за повече от три месеца, а за излязло от употреба превозно средство е:

- МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

- моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

- изоставено регистрирано МПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

Тези промени са отразени в редици местни наредби, като големите градове действат по тях, но не и Община Пловдив…

На въпрос към пресцентъра на градската администрация защо до този момент не са направени корекциите оттам отговориха:

„За въпросната промяна своевременно са уведомени всички кметове на райони на община Пловдив, в чиито правомощия е репатрирането на излезли от употреба моторни превозни средства, за да спазват реда посочен в §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на националната наредба до актуализиране на текстовете в Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив.

Съгласно чл. 55 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пловдив, кметовете на райони назначават комисия за установяване на ИУМПС, като се спазват и изпълняват сроковете на горецитирания текст. По информация от районните кметства,  за първото 6-месечие на 2021 г. от територията на общината принудително са репатрирани над 40 бр. ИУМПС, а над 130 бр. са преместени доброволно от техните собственици след поставяне на предупредителен стикер.

Предстои извършване на промяна в наредбата на Община Пловдив и по други важни въпроси, като дотогава по въпроса за репатриране на изоставени автомобили районните администрации спазват и се съобразяват с националите разпоредби.”

Отговорът е изготвен от отдел „Екология” към зам.-кметът Анести Тимчев и е класически пример за отклоняване на отговорност, в случая към районните кметове. 

Кметът на район „Централен” Георги Стаменов обаче обясни, че след въпросното писмо от Анести Тимчев към райкметовете през март е имало среща между представителите на районните администрации и отдел „Екология”, на които е им е било обяснено – „ да работят според наредбата на Общината, докато не бъде променена, защото може да се създадат проблеми, ако вдигат коли според националната уредба”.

Така в единия момент отделът към Анести Тимчев си измива ръцете, че са уведомили районните кметове, но в другия момент – „ги съветва” да си работят по старата наредба.

На втория ни въпрос -  защо Община Пловдив досега не е променила наредбата, като по този начин не е спазила тримесечния срок за синхронизиране на национално и местно законодателство, от отдел „Екология” ни отговориха, че „имало много неща, които трябва да бъдат промени и едва тогава наредбата ще бъде коригирана”.

„Изпратил съм три писма до Община Пловдив през последната година с молба наредбата да бъде променена, дал съм и различни предложения как да бъде надградена. С тези промени не само ще освободим много паркоместа, но ще пресечем и дейности като незаконни автосалони и „разпродаване” на автомобили за части, които с години стоят на местата си. Няма как без местната наредба да е преведена в съответствие с националната, ние да прилагаме втората. Тъй като стъпките за репатриране на автомобила са различни и трябва да бъдат описани – иначе за всяка вдигната кола, ще имаме загубено дело в Съда”, каза Стаменов.

Така стигаме до въпроса колко време е нужно на цял отдел с еколози и голям екип от юристи да променят наредбата – нещо, които далеч по-малки общини с по-скромен набор от експерти са успели.

Освен тези изминали 8 месеца, които досега са минали, в най-добрия случай на новата наредба й трябват още няколко месеца, за да влезе в сила. Причината е, че когато чиновниците я напишат, тя трябва да престои на сайта на Община Пловдив 1 месец, след това да се гласува на сесия и оттам да минат 14 дни.

Кога обаче ще се случи това е напълно неясно. Ясно е обаче, че новата наредба е зациклила в някой шкаф на чиновник, като всичко това се размива в колективната безотговорност.

Проблемът обаче е, че това не е единичен случай. В началото на годината гръмна друг скандал,  с друга наредба, която регламентира таксиметровата дейност. Тогава заради проспани срокове и мудна работа стотици таксиметрови шофьори бяха пред угрозата да не могат да осъществяват дейността си.

Или както се казва в една от закономерностите на статистиката – „Ако едно нещо се случи един път, не е задължително да се повтори, но случи ли се два пъти, то със сигурност ще има и трети”. Въпросът е за какво и кога ще бъде …

Гаф на Тодор Чонов остави без препитание 400 семейства, виновни отново - нямаШест месеца не стигнаха на зам.-кмета да преведе общинските наредби според промените в закона

Пак гаф! Сгрешена наредба от Тодор Чонов ще ощети бюджета на Пловдив с едногодишната му заплатаОбластният управител върна наредбата за такситата и правилника на ОКТ, съветниците се събират извънредно