Пловдивски зрелостници се подготвят безплатно за матурата по български език и литература по проект „Образована младеж”. Инициативата се провежда за девета поредна година от сдружение „Иновации и потенциал”. В рамките на четири месеца дванадесетокласниците ще получат допълнителни знания, за да изкарат добра оценка на държавните зрелостни изрити. „Те могат да кандидатстват във висше учебно заведение и да не излизат директно на пазара на труда”, обясняват от сдружението.

Стартът на проекта е през 2011 г. като една от инициативите на неправителствената организация за работа с ученици от средните училища. Обща цел и приоритет е съхранение, развитие и инвестиране в младежта като социален потенциал и по-конкретно повишаване нивото на образованост на зрелостниците от Община Пловдив.

„Във време на труднодостъпно образовани и скъпи допълнителни подготовки, точно преди 9 години решихме да хвърлим бумеранга на доброто, без да търсим той да се върне обратно към нас. Обучението по български език и литература се води от г-жа Димитрина Вакрилова, към която искаме да изкажем благодарност, както и на народния представител Теодора Халачева за подкрепата през тези години”, сподели Тодор Стоилов, организатор на проекта.

По проекта вече са подготвени над 120 ученици от различни средни училища в града, като резултатите им са много добри.