55 педагози ще се борят за директорския пост в 29 училища в Пловдив и региона, обявиха от РУО-Пловдив. За всяко едно от тях има кандидат и при успех в двата кръга на изпита, всяко от школата ще има ръководител.

Най-голям е интересът към основните училища, а кандидатите обикновено или са работили като учители и възпитатели там, или са заемали ръководни позиции. Любопитно е, че ако едни от участниците са заявили 1 желание за „директор”, има подал документи, който кандидатства за... 21 позиции. 

Писменият изпит-тест за допуснатите кандидати ще се проведе на 21 ноември от 10 часа в сградата на Национална търговска гимназия. Регистрацията на кандидатите започва в 9 часа в училището, като същите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Явилите се ще трябва да отговарят на тест с 50 въпроса, свързани с образованието. После издържалите теста ще се явяват на устен изпит пред комисия, в която ще има представител и на Обществения съвет в съответното училище. Сред кандидатите се открояват имената на Вихра Ерамян, която в момента ръководи Руската гимназия, както и на Мария Чулова, чието име бе използвано за измами с фалшиви имейли.

В случай, че с конкурса не бъде избран директор, временно изпълняващият продължава да изпълнява задълженията си, уточниха от Регионалното управление на образованието.