Върховният административен съд отмени като незаконосъобразни две поръчки за близо 3 млн. лева, пуснати от Община Пловдив.  Едната е от тях за 2,3 млн. лева, която е за енергийно обследване и технически паспорти на общинските сгради, а другата за 600 000 за подмяна на стари улични лампи с  LED такива.

Процедурата за сключването на рамково споразумение за обследване на мерките за енергийна ефективност и издаване на технически паспорти за сгради за административно обслужване, сгради за спорт и сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството, на територията на Община Пловдив, бе пусната още през  септември 2022 година.

На нея се явиха две компании -  консорциумите "Проект консулт” и  “Обследвания ЕЕ Пловдив 2022“. В хода на процедурата втората фирма е била отстранена и е била определен другият консорциум за победител с цена от 9,8 лв. на квадратен метър за обследване.  Чрез рамковото споразумение е трябвало да се изследват всички сгради, които Община Пловдив иска да са санират през Плана за възстановяване.

Вторият консорциум с водещ участник „РТ Консултинг“ е подал жалба първо в КЗК, където са приели мотивите им. В тях е записано, че фирмата неправилно е била отстранена. Втората инстанция – ВАС също е отменила избора на Община Пловдив. Така процедурата е върната за ново разглеждане на техническите предложения.

По аналогичен начин е минала и процедурата за доставка на лед осветителни тела на ОП „Организация и контрол на транспорта”.  Поръчката е била за 600 хил. лева, като три фирми са подали оферти – „Финком”, „Сейфт парт” и „2Р – България”. Първата фирма е била отстранена, а другите  две фирми  са били допуснати до ценовите оферти.  От комисията са класирали на първо място „2Р – България”. „Сейфт парт” са подали жалба в КЗК, която отменила избори на изпълнител, а след това и ВАС са  го потвърдили.  Така комисията ще разглежда отново предложенията на фирмите. В случая незаконосъобразния акт е, че победителят в процедурата не се е съобразил с изискванията на възложителя при представянето на документацията за част от осветителните тела .