Вече е наличен първият официален български дигитален речник. Платформата за Български езикови ресурси онлайн БЕРОН бе представена днес в Българската академия на науките.

Дигитализирана версия на Официалния правописен речник на българския език е първият й продукт, в който са озвучени думите с правилното им произношение. Добавена е богата информация за граматичните особености на думите, за дублетите и омонимите в книжовния език. Проф. д-р Руска Станчева от Института за български език на БАН (ИБЕ-БАН) е ръководител и инициатор на проекта БЕРОН.

Съдържанието се разработва от езиковеди от Секцията за съвременен български език на ИБЕ-БАН и включва около 2 400 000 форми. Дигиталният речник е достъпен на beron.mon.bg и е озвучен с гласа на актрисата Гергана Стоянова.

"200 години след създаването на "Буквара с различни поучения" на Петър Берон решихме да свържем абревиатурата на платформата БЕРОН с името на автора на Рибния буквар, за да отдадем почит на неговия автор. Част от правилата за книжовния български език са залегнали още в Рибния буквар", каза на представянето проф. Станчева. По думите й 85% от младите хора правят езикови справки в интернет. В дигитализираната версия е включена и рубриката "Въпрос на деня", която представя отговори на въпроси, които се получават ежедневно в Службата за езикови справки и консултации на Института за български език.

В разработването на правоговора на платформата БЕРОН е използван изкуствен интелект, създаден от учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН.

Платформата ще продължи да се надгражда и обогатява с нови функционалности и съдържание.