Днес ще се проведе традиционното Кафе на толерантността в Пловдив. Събитието  ще събере отново предстaвители на всички народности и религии в града под тепетата.

От 11.30 ч. днес в Джумая джамия те ще се срещнат в знак на взаимно разбирателство и мирно съжителство. За първи път турската общност отправи покана за Кафе на толерантността през 2015 г., по повод годишнината от вандалския акт над джамията. Според турския обичай да пиеш кафе с някого се равнява на 40 години приятелство.