Нов цикъл от изложби, посветен на съвременни даровите български художници, ще привлече вниманието на пловдивчани в началото на есента.

Галерия Aeterna ще представи творби на редица популярни автори в поредица от самостоятелни експозиции, поставяща си амбициозна цел – да разкрие пред широката общественост и колекционерската общност щрихите и багрите, излезли изпод ръката на наши съвременици.

Артистичният сезон ще бъде открит с емблематични пловдивски места и хора, запечатани в картините на проницателния, находчив и неподражаем художник Илиян Савков. „Пейзажи и типажи от Пловдив /инвенции/“ ще покаже пъстър сет от живопис и рисунки, който ще представи творческите хрумки и художествения взор на многократно награждавания автор.

Изложбата ще се превърне и в основоположник на традиция по отношение в галерийния живот в Аетерна, във вид на лукзоно издание, в което освен качествен облик на картините ще бъде запечатани кратки справки за идейната им история, както и подробности за творческата биография на художника.  

Поредицата от книги, посветени на всяка нова индивидуална изложба на бележити български автори, сред които Георги Симов, Георги Йорданов и Иван Минчев, ще изгради стабилна основа за пребъдване на таланта и постиженията на личностите, които днес формират културното наследство на България.

Актуални поодробности за новия творчески сезон на Aeterna, очаквайте в TrafficNews.bg