Общият брой на студентите през академичната 2020/2021 г. е 202 605, като се е увеличил с над 4000 през последната година, сочат данните от Рейтинговата система на висшите училища в България.

Нейното 11-о издание беше представено днес в Министерството на образованието и науката. Най-голямото висше училище продължава да бъде Софийският университет „Св. Климент Охридски“, като в него учат 22 250 бъдещи висшисти. На второ място е

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с 16 580 студента, а на трето УНСС е 14 600 студенти. Дванадесет университета в страната имат под 1000 възпитаници. 13% от студентите са в частни висши училища, а най-често следват специалности от направленията „Театрално и филмово изкуство“ и „Теория на изкуствата“.

Най-избираното професионално направление остава „Икономика“, като се изучава от 29 321 души. На второ място в позицията е специалност „Педагогика“ с 16 719 бъдещи абсолвенти, а на трето е „Медицина“ с 13 186. На четвърто място изпада „Администрация и управление“, което се изучава от 13 137 студенти.

През миналата академична година най-много е скочил броят на първокурсниците в „Педагогика на обучението по…“ – с 24%, и в „Педагогика“ – с 9%. Лекари също са се увеличили - с 6%. Студентите в направление „Обществено здраве“ са намалели с 11%, а „Туризъм“ - с 10%.

Всеки пети от изучавалите „Туризъм” не е намерил приложение на придобитото висше образование. Безработицата е най-ниска сред завършилите „Медицина“

След дипломирането си през първите пет години 53% от висшистите в страната са работили на позиции, които изискват висше образование. Най-голямо е увеличението в професионалните направления, които подготвят кадри за здравеопазването и образованието.

Средният осигурителен доход при завършилите „Медицина“ за последната година е скочил с 35%, при „Здравни грижи“ - с 30%, а при завършилите педагогически и образователни професионални направления - между 17% и 20%.

Направления с най-високи средни доходи сред завършилите са „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“ „Обществено здраве“, „Медицина“, „Електроника, електротехника и автоматика“ и „Военно дело“.

В класациите за 2021 г. Софийският университет е първи в 23 от общо 30 професионални направления. Техническият университет-София има шест първи места от общо 11 направления. Медицинският университет-София е първи в четири направления, ХТМУ – в три. Американският, Аграрният в Пловдив и Тракийският университет имат по две първи места.