В България страдаме от сериозен недостиг на общопрактикуващи лекари. Това сочат данни на Eurostat, които сравняват бройката на джипита в различните държави членки на Европейски съюз. На фона на страните, за които са налични данни, страната ни се заема една от последните позиции.

Причината е, че в страната ни 60 лични лекари се падат на 100 000 души население. Това ще рече – едно джипи трябва да обслужи малко над 1660 души. По-лош достъп до здравни грижи има само в Гърция и Полша.

Броят на общопрактикуващите лекари по отношение на населението варира значително в държавите-членки. На първи позиции се нареждат Ирландия, където 188 лекари обслужват 100 000 души. В Холандия 178 джипи отговарят за 100 000 пациенти.  

Най-високо съотношение на общопрактикуващите лекари е регистрирано в Португалия - 292 на 100 000. Това ще рече, че един личен лекар е ангажиран със здравето на по-малко  от 350 пациенти.

Нужда от сравнение между интензитета на работа при лекарите в Българи и тези в Португалия е излишен. Но това е една от причините броят на желаещите да специализират като общопрактикуващи лекари да продължава да бъде малък. А това само по себе си задълбочава проблема с недостига и високата натовареност на наличните кадри.

По тази причина правителството в оставка бе предложило промяна в здравната система, която ба облекчи работата на джипитата, като направи пациента по-малко обвързан с него.

Ето коментар по темата на д-р Костадин Сотиров, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив:

Е-здравеопазване по български! Защо джипитата диплят хартии, вместо да преглеждат пациентиПроблемът не е дали ще отпаднат личните лекари, а да направим работещо електронно здравеопазване, казва д-р Костадин Сотиров