Един от ресторантите от верига „SUBWАY” „изгоря” с 1000 лева акт. Заведението се намира в сърцето на Пловдив, а причината за санкцията е липса на катигоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. 

В края на миналата година, инспектори от Комисията за защита на потребителите посетили заведението след подаден сигнал. Вътре те забелязали, че служители на веригата обслужват клиенти, а част от последните се намирали и на масите за хранене. В обекта били разположени за посетители 8 броя маси и 2 плота с общо 22 броя седящи места.

Обектът функционирал в случая като заведение за хранене и развлечение с осъществявана ресторантьорска дейност. След легитимация, инспекторите поискали всички налични в заведението документи. Удостоверение за категоризиране на обекта или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране не били представени, тъй като нямало издадени. Те съставили протокол, като поканили в рамките на няколко дни, управата да посети офис на КЗП и да предостави удостоверението. Такова отново не било представено.

Издадено било наказателно постановление. В него било описано нарушението, както и размерът на глобата 1100 лева. Мениджърите на фирмата, стопанисваща ресторанта, подали жалба в Районен съд. В мотивите си, те са изтъкнали, че  стопанисваният от тях обект не е „ресторант“, а „заведение за бързо хранене“ от верига “Subway”. Предвид това, то за търговския обект не се изисква категоризация. Така казусът влезе в съдебна зала.

По време на заседание магистратите обаче не уважиха исканията на представителите на ресторанта. Част от предмета на дейност на дружеството по фирменото досие бил ресторантьорство и хотелиерство.  Именно на това се позовават и магистратите.

„ Съгласно чл.3 ал.1 т.3 ЗТ „ресторантьорство” е туристическа дейност, а на основание чл.3 ал.2 т.2 към туристическите обекти се отнасят и заведенията за хранене и развлечения /самостоятелни и прилежащи към места за настаняване/ - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове. В §1 т. 57 от ДР на ЗТ е дадена дефиниция на ресторантьорството  - предоставяне на туристически услуги при специфични форми на обслужване съобразно вида на туристическия обект”, се казва в част от мотивите на Районен съд.

Частично обаче бе удовлетворена молбата за намаляване размерът на санкцията. Така ресторантът бе осъден да плато 1000 лева глоба.