Община Пловдив откри обществена поръчка за строителство на новите спортни зали на Пловдив, които ще бъдат ситуирани в старото игрище между СУ „Св. Св. Кирил и Методий” и парк „Ружа”. 

Спортният комплекс ще включва две тренировъчни спортни зали за баскетбол и волейбол, заведение, обслужващи помещения и благоустрояване на зоната. Прогнозната стойност на поръчката е 5,7 млн. лева без ДДС. 

Припомняме, че още в края на април проектантското бюро „Гео Груп”, което е автор на проекта, публикува визуализации. Проектираната сграда е със застроена площ от близо 2000 кв.м. /РЗП - 2280 кв.м./ и се състои от три тела - двете едноетажни зали, а между тях обслужващото помещение. Залите са оборудвани с подвижно спортно оборудване за съответния спорт, като се предвидени и подвижни скамейки за резерви, треньори и наблюдатели, електронно табло за отчитане на резултати и бюра за съдии.

Проектанти не се сдържаха – показаха новите зали в Пловдив за 6 млн. лева преди ОбщинатаСъоръжението ще бъде на площ от 4 000 кв.м РЗП в район „Западен”

Новаторско в концепцията е, че на покривната площ на двете зали ще бъдат монтирани и интегрирани фотоволтаични панели, които ще генерират голяма част от консумираната енергия, необходима за функционирането на сградата.

Ще бъде изграден и обслужващ паркинг с общ капацитет 41бр. паркоместа, 14 от които ще бъдат отделени с бариера за контрол на достъпа. 

Имотът ще бъде ограден с ажурни огради на север. На изток и на юг с ул. „Солунска“ няма и не се предвижда ограждане, за да бъде свободен пешеходния достъп от улицата към градския парк.

Заложеният критерий за възлагане на поръчката е "оптимално съотношение качество/цена", като в комплексната оценка цената е с тежест 40 точки, докато качеството с 60 точки. В частта "качество" печеливши ще бъдат фирмите, кои са предложилили повече различни мерки за осигуряване на навременна доставка на необходимите строителни продукти, както и мерки за извършване на контрол за качество и съответствие на доставяните продукти. 

Срокът за изпълнението на строителството на новия спортен комплекс в Пловдив е 365 календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството.