Министърът на икономиката и индустрията  е разпоредил пълен анализ на всички възможни действия от страна на министерството  по казуса с Пловдивския панаир за защита на държавния интерес.

Това се случва, след решението от днес, с което Апелативен съд – Пловдив излезе с определение, че Агенцията по вписванията няма правен интерес по него, съобщават от пресцентъра на министерството. От там припомнят сагата с Пловдивския панаир през последните 6 г.

През 2017 г. Общинският съвет във Варна е взел решение за безвъзмездно прехвърляне от община Варна на държавата в лицето на министъра на икономиката на над 16 млн. броя безналични акции, представляващи 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“. С това решение общинските съветници възлагат на кмета на община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху акциите и да извърши всички други правни и фактически действия за прехвърлянето им. Решението обаче не е изпълнено, припомнят от пресцентъра на икономическото ведомство.

Четири години по-късно - през 2021 г., Общински съвет - Варна взима друго решение за апортиране на притежаваните от общината акции от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД в „Пълдин туринвест“ АД, като Министерството не е уведомено за този акт.

След този момент Министерството на икономиката и индустрията не е било страна в казус, уточняват от пресцентъра на министреството на икономиката и индустрията.

Агенцията по вписванията обжалва решението на съда за Панаира

Панаира

Окончателно: Георги Гергов спечели делото за Панаира