Да се събудиш сред росата под високите борове, вплели клони в тишината на новия ден, е вълнуващо. В началото малко тежат очите от проточилия се мохабет край огъня с пекана пържолка и домашна ракийка, но след няколко крачки в тревата, вдишвайки влажния въздух чувстваш, че се раждаш отново. 

Широка поляна е язовир във Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи, на 1500 м надморска височина и е част от Баташкия водносилов път, в който влизат още язовирите Доспат, Голям Беглик (Васил Коларов), Малък Беглик, Тошков чарк, Батак. Отстои на 30 км от Батак и на 20 км от Доспат. 

Лесно достъпен, разположен сред борова гора, с множество ръкави, той е предпочитано място от любители на къмпинговия туризъм, рибари и гъбари. 

Небето беше бледо, а в сумрака сред боровете се мяркаха силуетите на първите рибари.

Над водата се стелеха сутрешни изпарения, които придаваха особена призрачност на пейзажа. 

Семейство патици се отдели от брега и заплува безмълвно навътре. 

Небето порозовя и след малко през боровете се прокраднаха първите слънчеви лъчи. Секунди и вече нищо нямаше да е същото. 

Опитвах се да се наслаждавам на краткото утро и да не се дразня от мръсотията, която хората са оставили след себе си. 

Животът е кратък като утрото. Затова се усмихнах с благодарност към новия ден. И той беше наистина чудесен!