Нова тройна експертиза на вещи лица от Националният археологически институт с музей при БАН ще трябва да докаже какъв е статутът на склада на "Одрин" 8 от 1975 до февруари 2016 година. 3 вещи лица ще трябва да се запознаят с всичките материали по делото и да дадат заключение дали е или не е паметник на културата въпросната сградата, както и каква е била съобразно действащото законодателството през годините.

Това поиска със свое определение тричленен състав на Апелативния съд в Пловдив. Днес въззивната инстанция подхвана отначало казуса със събарянето на тютюневия склад "Ориент табако" на ул. "Одрин" 8. Това се случи след протест на прокуратурата по повод това, че бизнесмените и управители на „Одрин 8” ЕООД Александър Николич и Георги Бранеков бяха оправдани от Окръжният съд в Пловдив за разрушаването на сградата на 3 март 2016 г. Решението бе подчинено на база на това, че според съда сградата няма статут на паметник на културата.

Идеята за нова експертиза дойде след като днес бяха разпитани отново директорката на Националният институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ Даниела Джуркова и две вещи лица - Пламен Кривошапков и Стоян Кирков. Оказа се, че и двамата експерти са дали противоречиви становища по време на досъдебното производство и делото, но по време на разпитите пред съда били категорични, че обектът не е паметник на културата. Двамата обаче нямат експертиза в областта на недвижимите културни ценности, археология и т.н. И двамата са строителни инженери и изготвят съдебно инженерно-технически експертизи и строително-технически експертизи.

Именно липсата на експертиза по отношение на културни паметници и обекти, ползващи се с такава защита, е причината днес магистратите да призоват двете вещи лица и да попитат на какво основание те дават подобни квалификации.

"По всичко, което видях, считам, че складът не е паметник на културата", обясни Кривошапков и се впусна в детайлни описания на структурата на "Одрин" 8, които бяха прекъснати от съда, тъй като отново му бе напомнено, че въпросът е в какво качество дава такава оценка. В крайна сметка той призна, че я дава по-скоро като гражданско лично мнение, позовано обаче на огромния му опит в сферата.

"Няма такова обучение за специалист по културни паметници на културата", посочи пък Кирков. Такива аргументи не бяха приети от съда, който в крайна сметка поиска нова тройна експертиза от истински експерти в областта по паметниците на културата.

Много по обстоен обаче бе разпитът на шефа на НИНКН Даниела Джуркова. Тя буквално бе разпъната от въпроси, целящи изясняването на това как е възможно съществуването на два протокола №10, издадени от експертната комисия към НИНКН на един и същи ден през 2014 година, с категорично различно съдържание. Въпросните протоколи са основата на оневиняването на Бранеков и Николич, тъй като единият от тях доказва, че "Одрин" 8 не е паметник на културата.

В залата лично присъстваха двачата бизнесчени, които следяха с интерес показанията на Джуркова. С още по-голям ентусиазъм обаче защитата им в лицето на адвокат Розалина Апостолова и Антония Маркова атакуваха всяка дума на директорката, подписала противоречивите документи.

Апостолова пожела много ясно да се изясни как са съставени протоколите. Поне според разпита стана  ясно, че единият е съставен по време на заседания, което е записано на диктофон. Решението му гласи, че трябва да бъде поправена фактическа грешка. Грешката по същество представлява факта, че "Одрин" 8 не бил вкючен като паметник на културата. Това станало при неволно объркване през 1973 година, когато при категоризацията на сградите вместо склада на "Одрин" 8 в груповия паметник на културата е включена друга сграда.

Така според защитата документът, че се иска иницииране на процедура по декларирането му като паметник на културата или част от групов такъв е доказателство, че към момента имотът няма такъв статут. Друг Протокол №10 обаче пък сочи точно обратното - сградата е паметник на културата. Текстът на въпросният втори документ не фигурира на запис от заседание, като според не особено конкретните обяснения на днешното заседание, вероятно той изобщо не е обсъждан на такова, но пък е бил подписан от Джуркова. Припомняме, че на предишната инстанция Иван Колев, един от тогавашните членове на експертния съвет, обясни, че Джуркова е поискала съставянето на документа, липсващ на заседание. Именно той бе представен първоначално на Прокуратурата и тя на база него считаше по категоричен начин, че сградата е паметник на културата.

Джуркова от своя страна обясни, че преди 2013 рядко са правени подобни актуализации на базата данни. Допълни, че грешката с "Одрин" 8 не е изолиран случай и са имали още няколко такива казуса. Когато разбрали за случая с изваждането по погрешка на "Одрин" 8 от паметниците на културата, тот НИНКН го отнесли до юристи от Министерство на културата. Какво са отговорили оттам така и не стана ясно обаче. От друга страна съдбата на склада е обсъждана още през 2014 година, а едва през 2016, 2 години по-късно, Джуркова е издала заповед да се изпрати обектът за деклариране. Стана ясно, че заповедта е меродавна и без нея няма как да се пристъпи към действие. В същото време обаче още един протокол е издаден даже 2 месеца след заповедта, като въпросният Протокол №20 отново е за поправяне на грешка по същия казус. Как и защо е бил разглеждан същият казус със статута на склада отново след 2 години и то след издадена заповед не стана ясно. Джуркова отговаряше на масата от въпроси с "не помня" и "не знам", така че нямаше как и да се изясни въпросното издаване на документите. Те бяха поискани от защитата за справка по време на заседанието.

Свидетелката бе освободена, а защитата на бизнесмените не се съгласи с назначаване на нова експертиза, като обясни че съдът иска правни квалификации и решения от експерти по културни ценности. Магистратите на свой ред не уважиха доводите и категорично посочиха, че нова експертиза за статута на "Одрин 8" ще има.

Тя ще стане ясна в началото на юли закогато е насрочено следващото заседание по делото.