Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0074-C01 „Ефективно използване на ресурсите в АНДРЕА ДИЗАЙН ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 02.07.2019г. от 16:00 часа в офиса на „АНДРЕА ДИЗАЙН” ООД находящ се в гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” №19. Целта на пресконференцията е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред широката общественост.