Проектът на галерията на Дружеството на пловдивските художници е подменен, а за новия няма издадено строително разрешително. Това пишат в сигнал до началника на Регионалната дирекция за Национален строителен контрол членовете на Камарата на архитектите в България.

Получихме сигнал, че на строителната площадка на новата галерия на ул. „Гладстон“№32 се изпълняват строително-монтажни работи, които не отговарят на представения на 26.07.2018 г. пред Общински съвет-Пловдив комплексен проект за инвестиционна инициатива, изработен по реда на чл. 150 от Закона за устройство на територията за обект „Нова сграда за художествена галерия в УПИ VI-Художествена галерия, кв.85 нов, 85 – стар) по плана на централна градска част на гр. Пловдив“, приет с решение №311, взето с протокол №14 от 2.08.2018 г. на Общинския съвет и получил разрешение аз строеж №200А/02.08.2018 г. (влязло в сила на 7.09.2018 г., пише в официалния документ.

В сигнала е посочено, че конфигурацията на фундаментите и изпълнената армировка на вертикалните конструктивни елементи  не съответстват на одобрения от Общинския съвет проект, както и от одобрения подробен устройствен план в рамките на проекта за комплексна инвестиционна инициатива.

Няма информация за промяна по време на строителството по чл. 154 от Закона за устройство на територията и че е издадена заповед за допълване на разрешение на строеж. Ако това е така, считаме, че е в нарушение на чл. 142, ал. 5, т.1 от ЗУТ, пишат  от съсловната организация на архитектите.

Със сигнала си те призовават компетентните органи да предприемат проверка на случая и да спрат незаконното строителство. От КАБ искат да им бъде осигурен достъп до цялата административна преписка по случая в Община Пловдив.

Предвид сериозния обществен интерес към строежа на нова сграда на художествената галерия в Пловдив, разчитаме на вашата бърза реакция, завършва сигналът на КАБ.

Документът е подписан от арх. Николай Баровски, председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България.

Отделно КАБ са внесли в Община Пловдив заявление за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация. С него архитектите искат да им бъде предоставен ПУП-ПРЗ и РУП към комплексния проект за инвестиционната инициатива; заповедта за одобрение на този ПУП-ПРЗ и РУП, както и съгласувателното писмо от Министерството на културата; разрешението за строеж на обекта и одобрената проектна документация по части „Архитектура“ и „Конструкции“, по която се осъществява строителството, заповедта за допълване на разрешение за строеж на обекта.

Скандалите около строежа на новата галерия на Дружеството на пловдивските художници започнаха още с представянето на проекта, изработен от арх. Тодор Узунов по задание на изпълнителя на обекта ГБС-Пловдив. Първо имаше критики за визията на бъдещата сграда както от професионалната гилдия, така и от Експертния съвет по устройство на територията. След представянето на първия вариант, който бе отхвърлен, никой не е наясно как точно ще изглежда новата галерия, въпреки обещанието на кмета Иван Тотев, че ще покаже проекта публично. В същото време строителните дейности на ул. „Гладстон“ 32 продължават, след като от терена излязоха археолозите и Министерство на културата издаде необходимия протокол, за да се поднови работата на строителите.

Репортерска проверка на място показа, че на информационната табела на обекта липсва задължителната информация за номера и датата на разрешението за строеж. Празна е и графата за дата на откриване на строителната площадка.

"Имам договор за конфиденциалност и не мога да коментирам, без да има официално запитване по реда към община Пловдив", каза инж. Хорев, чиято фирма "Микс Консулт Груп" упражнява строителния надзор на обекта. Той обясни, че е констатирал нередностите в информационната табела и е изпратил официално писмо до изпълнителите на обекта. 

Кметът Иван Тотев потвърди, че има промяна в строителното разрешение и то вече е влязло в сила. По думите му галерията се реализира по проект, приет от Общинския съвет, който е изготвен от възложителя – община Пловдив. Тотев бе категоричен, че местните власти не са длъжни да показват проекта. 

„Знаем за сигнала към ДНСК. Когато дойдат, ще им покажем всички документи, които са изрядни. Реално сме премахнали само външната част,  която е нефункционална”, заяви кметът Иван Тотев. 

Той обясни, че тази нефункционална част е така наречената арка. После цитира председателя на Дружеството на пловдивските художници Снежана Фурнаджиева, която определила новия проект на кашон. 

"Не може постоянно да се казва на възложителя какво трябва да изпълни", каза кметът.