Асеновградската фирма „Запрянови – 03” жали в КЗК избора на „Драгиев и Ко” за обществената поръчка за 600 хил. лева за направата на нов паркинг от 13 дка край спортна зала Колодрума. Обществената поръчка, проведена от градските власти, е класирала на второ място „Запрянови – 03” въпреки че е дала по-изгодната оферта.

Поръчката е за изграждането на паркинг от 13 дка на терена, който са намира от югоизточната страна на комплекса,  с лице към  булевардите „Найчо Цанов”  и „Менделеев”.  Теренът в момента се използва от гостуващите циркове, които бяха преместени от „Тракия” заради строителството на новия парк.

Предметът на поръчката е за направата на  идеен проект, техническо задание, строителен надзор и строително-монтажни дейности.

От докладите, публикувани от Община Пловдив,  се вижда, че на първо място е класирана фирмата „Драгиев и Ко” с 94,54 точки, а на второ място „Запрянови – 03” с 85 точки.  По почти всички компоненти фирмата на Вакрил Запрянов е дала по-добри параметри, включително и цена.

„Драгиев и Ко” е предложила близо 581 хил. лева с ДДС за строителството на паркинга, а още 17 хил. лева за идеен и технически проект, както и авторски и строителен надзор. Другата класирана фирма е предложила 535 хил. лева с ДДС за строителството  и още 25 хил. лева за трите пера за проектиране и надзор.

Параграфът, който е направил разликата е „Концепции за изготвяне на проектна документация и за изпълнение на СМР”. В него компанията на Цанко Драгиев е взел 25 точки, а „Запрянови – 03” 10 точки.

В мотивите е записано, че проектната документация е пълна и подробна при „Драгиев и Ко”, като се описани детайлно всички  дейности, които ще се изпълняват по обекта.  Забележката на комисията към „Запрянови – 03” е, че проектната документация съдържа единствено едно схема, на която са начертани 125 места, като няма и ясна представа какви дейности ще се извършват там.

Очаква се до месец КЗК да се разпореди по жалбата, ако тя отхвърли претенциите на „Запрянови – 03”, фирмата може да обжалва във ВАС. Едва след като приключат всички жалби може да се пристъпи към изпълнение на обекта.

Припомняме, че Община Пловдив бе санкционирана по ОП „Региони в растеж” с 1 млн. лева, тъй като класирала по субективен начин фирмите, подали оценка. В повече от случаите компаниите, даващи по-изгодни оферти оставали втори заради неясни критерии.

Община Пловдив връща 1 млн. лева заради субективен избор на фирмите за ремонтите за 22 млн. леваДве компании дали по-изгодни оферти по проекта, но заради неясни критерии останали втори