Депутатите приеха окончателно промените в социалното подпомагане, като през преходните и заключителни разпоредби се променя и Закона за семейните помощи за деца.

Така при три пропуснати дни от предучилищна или общо 5 часа на месец от училище, ще бъдат спирани помощите за деца.

Законопроектът беше внесен от ГЕРБ, а Обединените патриоти също имаха подобни предложения. Обструкции имаха само ДПС.

"Идеята децата да посещават училище не се връзва с това, което предлагате", заяви Хасан Адемов.

По негови думи с така приетите текстове няма да има никакви санкции ако дете отсъства по 4 часа месечно от училище, което по негови сметки прави 40 часа за година.

От ГЕРБ контрираха, че за тази цел има специални екипи, които започват работа, когато определят дете в риск, за да не отпадне то от социалната система.

С приетите днес окончателно промени помощите за началото на годината за учениците от малките класове ще се отпуска на две части - в началото на първия и в началото на втория срок.

Това се прави, за да се гарантира, че детето няма да прекъсне обучението си след получаването на помощта.

5 отсъствия от школо – година без детски. Помощта за I клас – на две частиГЕРБ иска по-сериозен контрол, затова променят и два закона