Археологическия музей в Хисаря окончателно надви НАП в съда. Институцията е била санкционирана след проверка на данъчните през декември 2019 година. Данъчните установили, че през 2017 година музеят е генерирал приходи, по-големи от 50 000 лв., които следвало да бъдат обложени с ДДС. Ръководството на музея обаче не изпълнило ангажимента си да подаде заявление и да начисли данък в законоустановения 14-дневен срок.

За нарушението бил издаден акт, а впоследствие - и наказателно постановление. Определената санкция била в размер 2 237 лв. От ръководството на музея обаче обжалвали санкцията. Магистратите от Районен съд - Пловдив отменили наказателното постановление с мотивите, че е налице пълна липса на конкретни факти, които да доказват, че музеят е осъществил облагаеми с ДДС доставки. Според съдебния състав имало и процесуално нарушение при съставяне на акта и наказателното постановление - в тях не били посочени броят, предмета, вида, стойността и датата на извършване на доставките, за които била наложена санкцията.

Случаят обаче не приключил дотук. Данъчните обжалвали решението в Административен съд - Пловдив. Магистратите преценили, че бедспорно е установено, че музеят е осъществил сделки, които трябвало да бъдат обложени с данък. В наказателното постановление обаче липсват каквито и да е било факти, които констатират един от елементите на въпросното нарушение - не били изложени обстоятелства, че за начисления данък институцията има право на пълен данъчен кредит за начисления данък. Според закона, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки, то има право да приспадне изискуемия данък, както е данъка за стоките, които регистриран по Закона за ДДС му е доставил. 

"Описаните в доставки не са индивидуализирани по никакъв начин, а е посочено само и единствено, че се касае за доставка на услуги, поради и което въз основа на това описание не може да бъде извършена преценка дали тези доставки касаят доставка на услуги, използвани за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, с право на приспадане на данъчен кредит", пише в мотивите на съда. При това положение няма как да се провери законосъобразността на издаденото наказателно постановление, смята още съдебният състав. 

В производството взел участие и прокурор, който изразил становище, че жалбата на приходната агенция е неоснователна. 

В крайна сметка, съделбата сага окончателно приключила, а решението било в полза на Археологически музей - Хисаря. Магистратите отменили санкцията, а НАП ще трябва да покрие разноските по делото в размер на 100 лв.