Днес, в ЖР "Тракия" ще бъде направена символична първа копка на един от най-мащабните жилищни проекти, които се реализират в България. Проектът "Residential Park" ще превърне огромното запустяло пространство в центъра на Тракия в квартал от ново поколение без автомобили. Инвеститор е компанията "SG Инвест 1" , а проектант е арх. Радо Тодоров и екипът му от "ЕР ТЕ Консулт", който ще представи визията си за новия комплекс. 

Проектът ще предложи здравословен начин на живот в рамките на града. Изцяло пешеходен, затвореният комплекс ще стимулира алтернативното придвижване и различни активности. 

Новият квартал ще бъде на две нива. В подземното ще бъде разположена цялата обслужващата инфраструктура - паркинги, гаражи, подземни улици, контейнери на смет, места за зареждане. Над земята ще са жилищните сгради, търговски зони, спортни съоръжения, зони за отдих, забавления, детски кътове и сцени за културни събития. Зеленият квартал ще бъде затворен, с контрол на достъп и високи нива на сигурност. 

Главна улица се предвижда да бъде дълга повече от 300 метра и широка 60 м. Перпендикулярна на булевард "Освобождение", тя ще дели новия квартал на Изток и Запад. Улицата ще свързва комплекса с един от най-големите паркове в града - Лаута. Жилищните сгради ще бъдат разположени симетрично от двете страни на централната улица, по която ще има магазини и заведения. Проектът предвижда в следващите 6 години в зеления квартала да бъдат построени 58 сгради с 3 800 жилища и над 100 магазина. Инвеститорът обаче не е се възползвал от параметрите, разрешение от одобрения ПУП и коефициентът на застрояване - кинт е под 2 на сто, а плътността под 50%. 

Фасадите на сградите са изчистени, големи прозорци и правилни пропорции. 

На надземната територия на зеления квартал няма да бъдат допускани автомобили. Живеещите в комплексите и работещите в зоната ще паркират в подземното ниво, зареждането ще се извършва през подземната инфраструктура, а връзката между двете нива ще става чрез асансьори и ескларатори. 

От двете страни на Централната улица са разположени бутици, магазини, галерии, книжарници. В центъра на зеления квартала ще има площад с голям амфитеатър, където ще се провеждат концерти и спектакли. В комплекса ще има мол, басейн, спортни зони, тенис кортове, тийн зона и детска градина. 

Етажността е от средната за Тракия - 8-9 етажа. Две от сградите - в началото на Централната улица са високи 12 етажа, за да маркират входа към комплекса. По протежението на булеварда ще има голяма търговска зона. Вторият етап на проекта вкючва изграждане на хотел и сгради със смесени функции.