Не вода, а отрова е потекла в Стара река, която преминава през пловдивското Ново село. Замърсяването е погубило риби, жаби, змии, водорасли и почти всички живи организми във водата. Това сподели пред TrafficNews.bg Асен Георгиев, който стопанисва два водоема в непосредствена близост до реката. Тъй като съоръженията се снабдяват с вода именно от нея, десетки риби, развъждани от самия него, изплуват мъртви всеки ден. 

Асен поддържа двете съоръжения вече повече от 10 години. Развъжда различни видове риба, включително и трофейни. Мечтае да превърне дългогодишния си труд в съоръжение за спортен риболов, а инвестицията възлиза на хиляди левове. 

"Всичкият този труд е напът да бъде погубен", сподели той пред камерата ни. Според него живите същества в реката са започнали да измират още с началото на пролетния сезон. Многократно сезирал различни институции, но мерки не били предприети. Затова сам намерил източника на замърсяването - пречиствателната станция в Кричим. Асен е категоричен, че проблемът идва от местния завод за производство на ябълков сок, тъй като по-нагоре по течението река е чиста.

Преди десетина дни водата станала тъмно синя. Изплували и първите измрели риби в единия от двата водоема. Асен е успял да спре водоснабдяването на по-големия от тях преди замърсяването да стигне до него. Това обаче няма да спаси живота на рибите за дълго.

"Представете си, че сте затворени в стая без никакъв приток на въздух. Постепенно кислородът ще свърши. Същото е и при рибите, които отглеждам - няма ли течаща вода, няма ли постоянен приток на кислород, въпрос на време е и те да загинат", категоричен е мъжът. Ако продължи да пълни съоръжението с вода от реката обаче, живите същества в него вероятно ще последват съдбата на тези от съседния, по-малък воден басейн.

Всеки ден през последните седмици Асен вади от водата десетки трупове на умрели риби. От РИОСВ предприели проверка, но му обяснили, че проблемът ще бъде решен до месец и половина.

"Аз не разполагам с това време. След месец всички тези риби ще се носят по корем над водата", обяснява той. "Това го няма никъде, направо е престъпление! Щом имат проблем с пречиствателната станция, редно е да затворят предприятието. След като го оправят, нека пак започнат да работят", допълва Асен. 

Междувременно в редакцията ни постъпи официална информация от регионалния инспекторат за предприетата проверка. Ето какво съобщават от РИОСВ:

Екип с представители на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (РЛ – Пловдив) извърши съвместна проверка на  Стара река,  след като институциите бяха сезирани чрез „зеления телефон“ за замърсяване на водния обект при  Ново село.

Граждани са сигнализирали, че Стара река тече с необичаен тъмносин цвят и специфична миризма, а във водоем в близост до Ново село, община Стамболийски, има измряла риба.

При извършен оглед на реката е установено, че замърсяването започва след заустване на отпадъчните води от ГПСОВ (Градска пречиствателна станция за отпадъчни води) на гр. Кричим. При проверката на пречиствателната станция е констатирано, че тя работи с нарушен технологичен режим. В точката на заустване водата е видимо непречистена и се усеща неприятен мирис. За анализ от РЛ - Пловдив са взели проба от отпадъчната вода в точката на заустване в р. Стара река.

Експертите на РИОСВ са дали предписания на „ВиК“ ЕООД в качеството му на оператор на ГПСОВ и на община Кричим като собственик на обекта и титуляр на разрешително за ползване на воден обект да предприемат спешни действия за отстраняване на причините, довели до нарушаване работата на пречиствателната станция и въвеждането ѝ в нормална експлоатация. В едномесечен срок двете институции трябва да уведомят директора на РИОСВ - Пловдив за предприетите действия за разрешаване на възникналия проблем.

Наш екип разговаря и с други местни жители, които споделиха, че замърсяването на реката не е от вчера. Още повече, от коритото й се носело зловоние, което ставало особено осезаемо през летните месеци. Стара река протича покрай детска градина, ресторант и десетки домакинства в Ново село. 

Наш репортер ще продължи да следи темата. Очаквайте подробности!