За всички нас природата на България е даденост, но много малко от нас наистина познават красотите на тази малка по площ територия, изпълнена с приказни места. Днес ще ви разкажем за пещерата Духлата.

Тя се намира в близост до село Боснек, община Перник, това е югозападната част на планина Витоша. Името на пещерата идва от специфичния звук, който създава вятърът на самия ѝ вход. Обявена е за природна забележителност през 1962 г. Дължината на Духлата е повече от 18 км и това е прави най-дългата в България. Тя е на шест етажа и представлява сложен лабиринт от пещерни системи, поради което специалистите съветват да не се правят опити да влизате в нея, защото обектът е с множество тесни проходи и има опасност човек да заседне в тях. Внезапно покачване на нивото на водата също представлява голям риск. По тази причина тя е заключена за масовия турист, а и голяма част от нея още не е изследвана. Тя е необлагородена и  за да се избегнат инциденти с туристи пещерата е заключена. Влизането става с предварително записване в кметството на Боснек и само спелеолози или пещерняшки клубове имат достъп. Входовете на пещерата са заключени.

Духлата, известна още като Боснешката пещера, е създадена от подземните течения на река Струма. Водата е издълбала множество тунели, галерии, подземни езера и водопади изграждат вътрешността ѝ. Пещерните образования и животинските видове изграждат една красива и вълнуваща картина на един различен свят.

Чрез воден път Духлата се свързва с близките две пещери Пепелянка и Академик.
Реката на Академишките части, Голямата река и Реката на дъжда са сред основните водни артерии в пещерата. Посреща ни Чистилището - тесен и нисък, труден за преминаване няколкометров криволичещ тунел, се разкрива приказното подземно царство с цялото си великолепие: Тронната зала - истински каменен дворец. От тавана висят огромни скални полюлеи и феерични синтрови завеси, от пода стърчат кули, колонади. До Срязания сталактон проблясват бистрите води на малко езеро с калцитни рози. Между многбройните малки залички - Градината, Юфката и др., тайнствено лъкатушат тунели и придават особена прелест на пещерата.

„Губилището”, „Долния път”, „Кончето”, „Малката Духла”, „Синтровото мазе”, „Приказките”, „Арагонитите”, „Камбанарията”, „Сухият край“ са само част от многобройните галерии в Боснешката пещера.

През лятото на 2019 г. ще се проведе поредната проучвателна дейност свързана с пещера Духлата, като целта е да се измерят температурата и влажността в нея, както и нивото на водата по основната река.