Министерство на културата обяви конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” за 2021 г. Чрез нея ще могат да се финансират творчески проекти в областта на книгоиздаването в направления:

 „Българска и преводна художествена литература“

 „Българска и преводна хуманитаристика“

„Литература за деца и юноши“

„Културно наследство и съвременна култура“

Проектите се подават на адреса на Министерството на културата с краен срок 30 дни до датата 25.02.2021 г. включително.

В конкурса за финансово подпомагане имат право да кандидатстват издателства и други юридически лица, вписани в Регистъра на културните организации по Закона за закрила и развитие на културата, в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения по Закона за народните читалища и в Регистъра на обществените библиотеки по Закона за обществените библиотеки.

Финансовата помощ, за която се кандидатства за един проект, не може да надвишава 2 500 лева, а общата сума на конкурсната сесия е в размер на 100 000 лв.

Необходимите документи за участие в конкурса са формуляри за кандидатстване по образец, които, заедно с Правилата, са достъпни на интернет страницата на Министерството на културата: Тук.