Делата  срещу спирането на дейността на кариерите в Белащица от двете фирми концесионери бяха прекратени в Административния съд и пратени по компетенции в Окръжния съд.  Това се случва, след като „Холсим кариерни материали Пловдив и „Европейски пътища“ АД са обжалвали актовете на Министъра на енергетиката , с които се спря дейността в двете находиха.

В мотивите се записано, че в Закона за концесиите всички спорове, които касаят изпълнението, изменението и прекратяването на концесионния договор се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс по правилата на ТЗ и ЗЗД. Поради това съдът, който отговаря по компетенции, е именно в  Окръжен съд Пловдив.  Магистратите са изпратили материалите при своите колеги, които трябва да насрочат дата за разглеждане на жалбите. Въпреки това двете фирми могат да обжалват решенията на съда във ВАС.

Докато текат делата се търси дългосрочен вариант, как двете фирми за добив на инертни материали да спрат своят дейност в Родопската яка.

Едно от нещата, които ще бъдат използвани са наличието на карстови извори от 1967 година в района.  Те са регистрирани във ВиК и при взривни работи има възможност да изчезнат, а района има проблеми с водата.  ВиК предстои да изготви обществена поръчка за опазване на тези карстови извори, като се изгради санитарно-охранителна зона”. Друго, което ще бъде ползвано в защита на спирането на кариерите е наличието на 4 свлачища около Гълъбово.