Ивайло Калфин беше избран за изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд. Той бе подкрепен с убедително мнозинство по време на днешното заседание на Управителния й съвет, съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Еврофондацията е агенция към Европейската комисия, която е базирана в Дъблин, Ирландия.

Кандидатурата на Ивайло Калфин беше подкрепена от правителството на България с писмо, подписано от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.

Дейността на еврофондацията е свързана с правенето на проучвания в областта на условията на труд и качеството на живот и предоставя знания, с които подпомага разработването на политики в социалната сфера, труда и заетостта.