"Версията за птици, попаднали във витлото на самолета, паднал в района на Раднево, не се потвърди. Не намерихме убити птици или части от птици. Конструкцията на самолета е такава, че дори да попадне ято птици, те няма да засегнат полета”. Това заяви Христо Христов от Националния борд за разследване на произшествия в ефира на Нова тв.

„Когато водим такива разследвания, създаваме четири хипотези. Първата хипотеза е човешкият фактор – 75-78%. Следващият фактор е технически проблем. Третият фактор е промяна в метеорологичната обстановка и четвъртият – влошаване здравословното състояние на пилота. Преди 10 дни той е минал годишни прегледи – няма забележка за неговото състояние”, каза Христов.