Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ е наложила голяма санкция на пловдивската фирма за гаражни врати „Сид Ентърпрайз“ за недостоверно представяне на бизнеса си. Глобата се равнява на 2% от оборота на дружеството през 2017 или възлиза на общо 64 540 лева. 

„Сид Ентърпрайз“ е еднолична собственост на Стоян Трошев и оперира на пазара под бранда Secdoor.  То е наследник на дружеството „Секдоор“ ЕООД, обявено в несъстоятелност, заради задлъжнялост от близо 2 млн. лв. към доставчици и клиенти, както и дългове от около 1 млн. лв по заеми и към НАП.

На сайта на „Сид Ентърпайз“ е публикувана подробна информация за търговската дейност, като е наблегнато на лидерството на компанията, която имала „18 години история и опит, които са гаранция, че ще бъдем тук и утре“, „Над 15 000 клиенти“ и била наградена като „Най-бързо развиваща се компания на Балканския полуостров“. От всички публикации и новини, свързани с фирмата става ясно, че бизнесът се ръководи от „двама братя – Димитър Димитров и Стоян Трошев“.  

Според Трошев „Сид ентърпрайз“ е правоприемник на няколко дружества, от което следват всички гореописани дългосрочни доказателства за нейната утвърденост на пазара. Реалността обаче е доста по-различна сочат данни от документи.

Оказва се, че фирмата „Сид ентърпрайз“ е създадена през 2012 /преди максимум 7 години/, брандът „Секдор“ е регистриран за първи път през 2007 /преди максимум 12 години/, а дружеството е създадено, за да развива търговска дейност с тази марка, след като фирмата „Секдоор“ ЕООД /прекръстена по време на дело за несъстоятелност на „Стряма строй“ ЕООД/, през която се е работило до този момент, е задлъжняла до толкова, че да бъде обявена в несъстоятелност.

Бизнесът с врати е съпътстван от голяма фирмена въртележка с няколко дружества на братята Димитър и Стоян, която започва с дружество едноличен търговец на Димитър Димитров през 1999, като в последствие през 2003 търговската му дейност е прехвърлена на „Секдоор“ ЕООД с едноличен собственик отново Димитров. Финансовото състояние на компанията „Секдоор“ обаче рязко се влошава. През 2008 Димитров учредява нова фирма „Секдоор индустрия и дом“, чрез която започва да върти бизнеса. По съдебен път дружеството „Секдоор“ е обявено за неплатежоспособно от 2010 година. С решение от 2015 на Пловдивския окръжен съд „Секдоор“ /„Стряма строй“ ЕООД/ е обявено в несъстоятелност и е поставена обща възбрана и запор върху имуществото, като с това е прекратена дейността му.

Мотивите на съда по това решение са особено показателни: „Длъжникът през периода не е имал оборотни средства. Коефициентите за финансова автономност и задлъжнялост сочат, че е работил с привлечен капитал и че задлъжняването му поради липса на собствени средства е траен и необратим процес. От 2011 г. спира работа по започнатите обекти, които остават незавършено производство по сметка 611, което говори за сериозни и трайни парични затруднения. Към 31.12.2011 г. длъжникът е преустановил основната си търговска дейност – изграждане чрез сглобяеми панелни модули на обекти“.

Междувременно обаче другият брат Стоян Трошев създава „Сид ентърпрайз“ и преди синдик да влезе в дружеството „Секдоор“, то продава марката и ноу-хау за монтажните врати на „Сид ентърпрайз“.

Не по малко интересни са делата в „Секдоор Индустрия и дом“, която се оказва запорирана от ЧСИ. Дружеството, което няколко пъти сменя собствеността си – ту на единия брат, ту на двамата, ту на другия, ту пак на първия и завършва в ръцете на Димитров, дължи малко над 73 хиляди лева на друга пловдивска компания „Анди БГ“. Тук обаче отново е извършена спасителна мисия и част от активите на „Секдоор Индустрия и дом“ са продадени на „Сид ентърпрайз“ още преди да се наложи запорът.

Изводът е, че предвид компрометиращата финансова история на двете фирми, каквото е можело да бъде спасено от тях, е било прехвърлено на „Сид ентърпрайз“. И двете стари дружества са били преименувани, като от тях е премахнат бранда „Секдоор“, за да не бъдат свързани с дейността на фирмата към днешна дата.

Това обаче не пречи на братята да крепят „18 години история и опит, които са гаранция, че ще бъдем тук и утре“ върху двете фирми и да настояват пред КЗК, че става дума за правоприемност. КЗК обаче пък счита, че предвид неплатежоспособността и спирането на обектите на „Секдоор“ „не би могло да се твърди, че ответното дружество се явява правоприемник на утвърдени в бранша дружества с дългогодишен производствен опит“.

Още по-интересно е, че ръководствата за вратите се дават от чуждестранна фирма доставчик Doco International B.V. Така че твърдението за прехвърляне на ноу-хау от ликвидираната фирма на братята в новото дружество… е меко казано странна. Клиентската маса от 15 000 души пък била съвсем недоказуема.

Черешката на тортата e награда „Най-бързо развиваща се компания на Балканския полуостров“, излъчена от основния доставчик на компоненти за гаражни и индустриални врати Doco International. Оказва се обаче, че фирмата доставчик е издала удостоверение на българското дружество за врати изцяло като партньор, а не като орган, който сертифицира и оценява пазарните позиции и растеж на дружества от бранша в региона.

На базата на всички тези факти Регулаторът счита представянето на пловдивската фирма за врати за подвеждаща. „По начина на представяне на търговската си дейност „Сид Ентърпрайз“ ЕООД представя неверни или неправилно интерпретирани от дружеството факти и данни касаещи дългогодишна история, мащаби и интензитет на развитие, като чрез горепосочените недобросъвестни действия, е възможно да бъдат стимулирани потенциалните клиенти да използват услугите точно на това дружество. В този смисъл недостоверната и поради това недобросъвестна претенция за опит и мащаби на дейност е в състояние да увреди и интересите на конкурентите“, е официалното заключение на КЗК на база, на което е наложена глобата.

Подобни фирмени превъплъщения изобщо не са прецедент, нито пък опитът търговец да представи бизнеса си като „най“ или пък да го откъсне от задлъжнялостта на предишните си дружества. Борбата за създаване на облик, на имидж, на форма се води масовото на няколко фронта, ала в модерния свят изглежда по-важно не какво е нещо, а как е представено.

Дружеството може да обжалва решението на КЗК в 14-дневен срок. Потърсихме за коментар собственика Стоян Трошев на служебния телефон на дружеството, но въпреки че оттам ни увериха, че ще му предадат и ще се обадят за отговор, до комуникация не се стигна. Междувременно представянето на фирмата като солидна с 18-годишен опит и история продължава да стои непокътнато в сайта на компанията, както и всички останали описания за превъзходство.

Видно от информационната система за производства по несъстоятелност част от производствените имоти на „Секдоор“ /„Стряма строй“ ЕООД/ са разпродадени от частни съдебни изпълнители, а с парите от тях са погасени някои от дълговете на дружество. Синдикът продължава дейността си, тепърва предстоят още процедури по продан, за да може всички вземания на кредитори на „Секдоор“ да бъдат удовлетворени.