Четири работодателски организации сигнализираха Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за установено от тях картелно споразумение на свободния пазар на електроенергия. Сигналът е подаден от Асоциацията на индустриалния капитал в България с председател Васил Велев, Българската стопанска камара с председател Радосвет Радев, Българската търговско-промишлена палата с председател Цветан Симеонов и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, която се ръководи от Кирил Домусчиев, съобщава "Дневник".

Те настояват комисията да разследва действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, като според тях "с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство". Организациите посочват 11 дружества, които били намесени в производството и продажбата на електроенергия. Това са топлофикационните дружества в Бургас, Перник, Плевен, Русе, Велико Търново, Враца, Сливен и Габрово, както още "Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ Марица 3.

"Електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец "Гранд Енерджи дистрибюшън", свързано с производителите. Следва да изтъкнем и факта, че търговецът "Гранд Енерджи дистрибюшън" по силата на договор представлява "Топлофикация София" ЕАД при продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството. Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара. Налице са и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества – производители количество електроенергия на борсата", пише в сигнала на бизнес организациите.

От там обясняват още, че под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество, което издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя. От изложените обстоятелства може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, подчертават от бизнеса. Пазарното поведение на въпросните участници на пазара на електрическа енергия пък създавало съмнения за наличие на картелно споразумение в следната насока.

"Гранд Енерджи дистрибюшън", Юропиън трейд оф енерджи", "Сага комодитис", "ТМ Технолоджи", "Енерджи инвест юръп" - всичките, свързани със субектите – собственици на производствените мощности, са участвали в проведени 3 тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ "Козлодуй" количества електроенергия. Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ "Козлодуй", като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на количествата. На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от цитираните дружества. Проявява се ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци", пише още в сигнала.

Данните сочили, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на база двустранни договори. Въпросните количества електроенергия пък се продавали на клиентите при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм.

Организациите обвиняват Националната електрическа компания (НЕК) че помага всичко това да се случи, след като е обявила търг за продажба на електроенергия, "при който предизвестено фаворизираше само един възможен купувач".

"Следователно тенденцията към концентрация се задълбочи с активното съдействие на НЕК. Настояваме да проверите и този търг", пишат организациите до КЗК.

"Изложените факти дават ясни индикации за манипулиране на свободния пазар на електроенергия и прилагане от определени субекти на непазарни търговски практики. Пряка последица от действията на икономически свързаните субекти е ограничаването на възможностите на останалите търговци на свободния пазар на електроенергия да закупуват електрическа енергия при ясни и конкурентни условия. Описаният модел на поведение на гореизброените дружества нарушава функционирането на либерализирания пазар на електроенергия. По този начин се създават условия за постоянен дефицит на електрическа енергия и непазарно формиране на цената й. Уважаеми госпожи и господа членове на Комисията за защита на конкуренцията, молим да образувате производство по реда на Закона за защита на конкуренцията и да разпоредите извършване на проверка на гореизложените факти и обстоятелства", завършват бизнес организациите.