Адвокатска кантора в София назначи робот за служител. Името му е ПАПи. След като премина серия от тестове и обучения, продължили 4 месеца, от ноември ПАПи работи официално в офиса на кантората.  

Той има собствено работно място и зачислен персонален компютър. Интегрира се изключително бързо в средата, общува и с  колегите си, които са експерти от направление „Събиране на вземания“.

Длъжностната характеристика на робота включва обработка, синтезиране и извеждане на информация от огромни база данни. Предоставяне на информация на колегите си по предварително зададени критерии, както и подпомагане при осъществяване на ежедневни повтарящи се процеси. Освен техническата част, роботът проявява интереси и в правния отрасъл, а любимата му задача е проверка по хода на делата, които се водят от кантората, за да може адвокатите на момента да узнаят за всяка промяна.

Работодателите на ПАПи определят резултатите от работата на новия служител като изключителни. Процеси, за които човек отделя десетки часове, роботът успя да осъществи за по-малко от половината време. Обработката, съпоставянето и систематизирането на информацията се изпълнява за няколко минути. От една страна успява да спести ефективно време на колегите си, а от друга – улеснява работата им, като предоставя напълно обобщена информация.

Кантората проведе нагледен експеримент по време на конференцията “AI&I”, като успешно демонстрира скоростта и надеждността на ПАПи при една от поверените му задачи – проверка на промени по делата на кантората. В рамките на 2 минути роботът успява да провери 20 дела и дали има промени по информацията в тях. За същото време, човек може само да отвори 7 дела, но не и да изчете информацията по тях и да се увери дали няма промени в нея.

Както експериментът доказа, адвокатите вече ще имат много повече време за творческата и стратегическа работа. Спестените часове не се изразяват в съкратени работни места, а в повече време и фокус върху същинската правна дейност.

Експертите в кантората изследват в детайли многообразие от аспекти, свързани с изкуствения интелект и роботиката – как може да бъде защитен технологичният продукт в различните етапи от жизнения му цикъл, кой държи интелектуалните права върху резултатите от дейността на изкуствения интелект, когато системата генерира автономни решения, кой носи отговорност за тези решения, ако в резултат от тях настъпят неблагоприятни последици или нещо се обърка.

Екипът разработва и темата за т.нар. „смарт“ или „умни“ договори, които са все още слабо познати в България. През последното десетилетие кантората активно е работила и за въвеждането на електронно управление в държавната администрация и електронно правосъдие в съдебната власт.