Бившият кмет на Пловдив Славо Атанасов обяви, че внася предложение да се регламентира задължителен приемен ден на кметовете. Идеята е всички граждани да могат лично да се срещнат със своя градоначалник и да обсъдят проблемите, които ги вълнуват. Това ще се случи със законодателна инициатива за промяната в Закона за местното самоуправление и местната администрация, която Атанасов е инициирал. 

"Отношението към хората е най-силното оръжие на един кмет. Неговата власт произлиза именно от гражданите, защото е избран от тях, е не е назначен чиновник. Затова винаги съм имал приемен ден всеки ден и никога не съм си позволявал да се крия от хората и проблемите им. За мен е недопустимо и скандално, когато чувам, че някой кмет е абсолютно недостъпен или неоткриваем и хората с години нямат възможност да се срещнат с него. Това не е отговаря на съвременните схващания за демократично управление и трябва да се промени. И след като има кметове, на които не достига смелост и достойнство да се изправят очи в очи пред хората, които са ги избрали, аз считам за редно и в интерес на гражданите приемният ден в администрацията да стане задължителен", обясни мотивите си Атанасов. 

Законодателната инициатива вече е внесена в Народното събрание, като тя касае допълнение в точките на член 17, определящ участието на гражданите в управлението на общината, който ще добие допълнителен нов текст: „За осигуряване на участие в управлението, органите на изпълнителната власт в общината, съответно в района, се определя ден от седмицата за прием на гражданите.“

Според Атанасов така самият закон вече ще гарантира връзката между избраните кметове и гражданите, която според него стои в основата за управлението на една община. По думите му достъпът до администрацията означава и контрол от страна на хората върху нейната работа.

Бившият градоначалник на Пловдив посочва като практика и примери за успешното реализиране на такава политика кметове на световни мегаполиси – Дмитрий Лужков в Москва, Рудолф Джулиани в Ню Йорк, Кадир Топбаш в Истанбул.

"Тези успешни кметове споделят едно и също - че винаги в работата си са се ръководели от близкия и непрекъснат контакт със своите граждани. Аз също съм следвал този принцип като кмет на Пловдив и той се е доказал в практиката. Задължителният приемен ден ще се отнася за всички избираеми кметове – на големите общини, на районните кметства в градовете и кметовете на кметства. Само така ще се промени манталитетът на администрацията и тя ще започне да работи с внимание и грижа към хората", обясни Атанасов.