Четири фирми са подали оферти за обществената поръчка за изграждане на кръговото кръстовище на изхода на Пловдив към Асеновград. То ще бъде изградено при км 14+750 на път II-86 - околовръстното шосе, което е основна връзка за Бачковския манастир, Чепеларе, Смолян и зимния ни курорт Пампорово.

Кръгово ще замени съществуващото кръстовище на входа на Пловдив при пресичането на пътя с улица „Асеновградско шосе“.

Офертите за фирма изпълнител са отворени по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и са както следва на: Драгиев и КО ООД, ИСА 2000 ЕООД, Калистратов Груп ООД и Мегаинвест – Холд ЕООД.

Все още няма яснота какви са ценовите предложения на четиримата кандидати, като именно това ще е решаващо за това на кого ще бъде поверена работата по изграждане на кръговото кръстовище. В условията на обществената поръчка е разписано, че изборът ще бъде направен въз основа на „икономически най-изгодната оферта“, т.е. при "най-ниска цена". 

С осигуряването на кръгово движение с три ленти ще се повиши пътната безопасност и ще намалеят предпоставките за пътни инциденти. С изграждането на новото кръстовище ще бъде цялостно завършен строящият се в момента четирилентов участък от второкласния път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150.

Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 2,6 млн. лв. без ДДС. Проектът ще се финансира със средства от републиканския бюджет. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 6 месеца.

Припомняме, че към момента е в процес строителството на научастък от км 14+860 до км 25+150, където пътя е преоформен в четирилентов, изгражда се ново ляво платно, а дясното платно се рехабилитира.

Съществуващото триклонно кръстовище няма да е адекватно на променените пътни условия за движение след приключване на строителството на участъка и не може да осигури необходимото ниво на пътна безопасност. Същото дори и към момента е конфликтно и създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия.