В Плевен и Пазарджик днес ще заседават областните епизоотични комисии.

Изтече удълженият срок, в който в Плевенско можеха доброволно да заколят животните си. В Пазарджик обсъждат мерките срещу болестта. Започва евтаназията в още един - вече седми, свинекомплекс заразен от африканска чума по свинете. Вчера в русенското село Караманово беше потвърдена заразата, предаде БНТ.

В селото има напрежение заради мястото за загробване на животните. Според представителите на БАБХ то е съобразено с изискванията на всички отговорни институции. Жителите на селото обаче се притесняват, че е близо до водоизточник, който ползват и хора, и животни.

Припомняме, че вчера бе регистриран и нов случай на африканска чума по свинете е потвърден при диво прасе в землището на Перущица.

По нареждане на РДГ – Пловдив се забранява достъпът до горските територии и движението на физически лица и пътни превозни средства, спортни мотори и АТV, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта. Забранява се достъпът до ловностопанските райони, попадащи в инфектираните зони около първично констатираните случаи на АЧС, землището на гр. Перущица. Зоните са с обхват 200 кв. км. и в тях попадат ловностопанските райони Брестовица, Храбрино, държавен и предоставен ловностопански район Кричим, Перущица, Скобелево, Устина и Петвар.

Втори случай на чума в Пловдивско, заразата стигна до ПерущицаОткрит е заразен труп на диво прасе