Нов случай на африканска чума по свинете е потвърден при диво прасе в землището на Перущица. Това стана ясно след днешното заседание на Областната епизоотична комисия в Пловдив.

Вече са взети превантивни мерки срещу разпространението на заразата. По нареждане на РДГ – Пловдив се забранява достъпът до горските територии и движението на физически лица и пътни превозни средства, спортни мотори и АТV, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта. Забранява се достъпът до ловностопанските райони, попадащи в инфектираните зони около първично констатираните случаи на АЧС, землището на гр. Перущица. Зоните са с обхват 200 кв. км. и в тях попадат ловностопанските райони Брестовица, Храбрино, държавен и предоставен ловностопански район Кричим, Перущица, Скобелево, Устина и Петвар.

Забраняват се и дейностите по дърводобив и лов, събиране на билки и гъби. С оглед на недопускането на разпространението на болестта чрез камионите, които пренасят съхраняваните във временни горски складове на дървесина, се дава срок от 7 дни, в който складираният дървен материал да бъде превозен при стриктно спазване на мерките за биосигурност, определени от ОДБХ.

Продължават и проверките на обекти за свиневъдство тип "заден двор". До момента са проверени 51 населени места и 1092 обекта, като е констатирано доброволното изпълнение на заповедта в по-голямата част от тях. Доброволно са заклани 2184 прасета. Броят на незакланите прасета е 73, а на техните стопани са направени 29 предписания за доброволно унищожаване. Остават непроверени 23 населени места, което ще бъде изпълнено до края на седмицата. От ОБДХ коментираха, че няма негативно настройка и изпълнението на мерките ще бъде изпълнено коректно от страна на населението, което се е убедило в целесъобразността им в борбата с разпространението на вируса на АЧС. До момента няма принудително умъртвени домашни животни.

По време на заседанието бяха разгледани списъците, предоставени от кметове и кметски наместници на населените места, попадащи в 20-километровите карантинни зони, за изпълнението на мерките по доброволно ликвидиране на домашни прасета. Предстои да се задейства процедурата по изплащане на компенсации за дезинфекция на дворовете и повишаване на биосигурността в стопанствата.