София може да удвои населението си без да има нужда да расте на територия. Тази теза разви главният архитект на столицата Здравко Здравков по време на обществено обсъждане на бюджета на Столична община. Според последното преброяване от 2017 г. в София постоянно живеят 1,266 млн. души. Това означава, че според Здравков жителите могат да станат над 2,5 милиона без да се появяват нови квартали. 

София не трябва да расте, защото компактният град в момента може да поеме още толкова на брой обитатели, увери главният архитект. Той обясни, че независимо от това, че столицата може да поеме още много жители, по периферията продължават да се развиват комплекси. В тях живеят все повече хора, които, по думите му, използват лични автомобили, понякога 2 или 3 в домакинство.

"Именно затова трябва много прецизно да се позволява допускането на развитие на града, защото когато то не е обезпечено с транспортна инфраструктура и инженерни мрежи, поражда след себе си редица проблеми, които ги виждаме в луксозните квартали", заяви Здравков.

Според него София би трябвало да се разраства тогава, когато се изконсумират всички възможности за развитие в рамките на вече съществуващия компактен град. Главният архитект допълни, че преди да се мисли за разширяването на столицата с други крайни комплекси, трябва да се помисли как да се оползотворят терени, намиращи се в бивши индустриални зони, военни поделения, жп ареали и други.

По думите на Здравков единство подробните устройствени планове могат да гарантират правилното и закономерно застрояване в града, което може да сложи край на бурното строителство и да осигури на столичани достатъчно жизнено пространство.

"Работата, която имаме по съобщаването на плановете започва с промяна в Наредбата за обществените обсъждания и сега пилотно в "Овча купел 1", още на ниво задание, започваме да информираме гражданите каква е идеята на общината по изработването на плана. Другият инструмент, който е от 2017 г., това е възможността на тези частни терени да бъдат трансформирани в терени общинска собственост съгласно Закона за устройство на територията, така че да не се провокират напрежение между хората, които живеят в комплексите и собствениците на възстановени имоти", обясни още Здравков.