Нито една оферта не е постъпила в Община Пловдив за строителството на един от най-дългоочакваните проекти - подлезът "Модър-Царевец. За днес беше насрочено отварянето на офертите на строителните компании, но в залата на Общинската администрация бе единствено юристът, отговарящ за поръчката Ирина Милкова. 

Тя обясни, че срокът за получаване на оферти ще бъде удължен с 1 месец. Ако и до тогава не постъпи нито една оферта, ще трябва да се стартира нова обществена поръчка. 

Възможните причини за липса на оферти от бизнеса, е че от една страна съоръжението е изключително сложно и строителите не са имали време да подготвят подробно документацията си. Не е изключено и финансовите параметри на обекта също да са били задоволителни. 

Припомняме, че обществената поръчка за пробива бе пусната в средата на януари, а прогнозната ѝ стойност бе около 12 милиона с ДДС. За да бъдат допуснати до участие в процедурата обаче, кандидат-изпълнителите трябваше да отговорят на сериозни изисквания, едно от които да са реализирали минимален оборот от строителство, през последните три приключили финансови в размер на прогнозната стойност на обществената поръчка от 9 875 000 лева без ДДС.

Самият подбор пък бе обявен с два параметъра финансов показател от 70 точки и техническите параметри с тежест от 30 точки. При така удължения срок, след 1 месец предстои да си проличи какви са били мотивите за липса на кандидати. 

Припомняме, че в обхвата на предмета на поръчката влизат:

- Изработването на идеен и работен инвестиционен проект за свързване на ул. „Модър“ с ул. „Царевец“ чрез подлез под двойната ж.п. линия София – Пловдив и бъдещата Южна тангента
- изпълнение на строително-монтажни дейности, включващи: полагане на нова асфалтобетонова настилка, направа на нова тротоарна настилка от вибропресовани тротоарни, направа на паважна настилка, полагане на вибропресовани бордюри, направа на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация и др.,
- упражняване на авторски надзор по време на строителството,

Дължината на цялото трасе е 760 метра, като започва от Коматевско шосе и свършва на бул. „Хаджи Димитър”. От южната страна се предвижда изграждането на подлез с 2 х 11,5 метра отвори , като от северната ще излизат на 2 х 8,75 метра. Предвижда се направата на тротоари, широки по 2,5 метра , като ще има и рампи за трудноподвижни хора.

В първоначалния проект са предвидени три кръстовища, които ще бъдат ремонтирани, за да обслужват подлеза - на  Коматевско шосе, улица „Колхида” и бул. „Хаджи Димитър”. За осигуряването на връзката с другите улици, ще бъдат изградени и локални платна.

Върху новоизградения надлез се предвижда паркинг между ул. „София” и жп линиите, който ще е широк 35 метра и дълъг 43 метра.