Имот конфискуван в полза на държавата с присъда на Окръжен съд гр. Пловдив се предлага на търг с тайно наддаване от НАП Пловдив. Разположен е на две нива с обща разгърната площ 90,25 кв. м. използвано е за питейно заведение. Първоначалната му цена е 80 464,65 лв. Огледите стартират на от 19 до 21 ноември след предварителна уговорка. Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 14.00 ч. на 27 ноември в сградата на ТД на НАП гр. Пловдив , ул. “Скопие” № 106-корпус 2.

Мансарден апартамент в Асеновград, отнет в полза на държавата с решение на Висшия касационен съд по искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество също е сред предложенията за таен търг от НАП Пловдив. Имотът е с обща застроена площ 156,10 кв. м., ведно с гараж със площ 18,47 кв. м. Първоначалната цена е 56 809,88 лв. Огледите стартират от 19 до 21 ноември след предварителна уговорка на посочения в съобщението телефон. 

Повече подробности относно тези и други търгове предлагани от Агенцията като четири апартамента в к.к. Пампорово с площ от 40,04 кв. м., 39,98 кв. м., 39,98 кв. м.   до 37,86 кв. м. с първоначални цени от 19 744 до 18 704 лв. може да се намери на официалната интернет страница www.nap.bg в рубриката “Продажби“ .