Под ударите на безмилостни критики премина днешното обществено обсъждане на проекта за „Укрепване и социализация на речното корито на Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстен път до изградения шлюз в източния край на гр. Пловдив“. В залата на Общинския съвет дойдоха десетина граждани и еколози, които дебатираха заедно с проектантите, зам.-кмета по устройство на територията Димитър Кацарски, Ангелина Топчиева, Евелин Парасков и арх. Цоневски.

Двама експерти - Димитър Плачийски от Българско сдружение за защита на птиците и доц. Кирил Стоянов, поставиха под съмнение редица от процедурите и изводите в Доклада за оценка на въздействието върху околната среда и приложения към него Доклад за степента на въздействие. 

Те не се обявиха изобщо против реализирането на инвестиционното намерение, възлизащо на 22 милиона лева, но бяха категорични, че то трябва да се прецизира, така че да няма негативни влияние върху околната среда и биоразнообразието. 

Димитър Плачийски се изказа изключително критично по отношение на защитата на птиците. По думите му целият доклад по ОВОС е пълен с неточности, откровени неистини, предположения и свободни разсъждения.

В дълго изложение той разказа за част от биологичните видове, които ще бъдат изложени на риск. Според него от доклада не става ясно какво строителство ще има в зоната от т.н. шлюз, намиращ се до 6-тия километър, до ЖП моста. където попадат най-много защитени територии. Експертите дори застъпиха теза, че написаното противоречи на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, този за защитените зони и редица поднормативни актове. 

Плачийски даде различни примери за неточностите в доклада като в продължение на 40 минути изброи само част от твърденията в доклада, които според него не отговарят на истината, силно са преувеличени или липсва експертиза.

Това, което най-много е озадачило експерта, е че докладът за защитените видове и техните местообитания е изготвен на базата двудневно проучване, което е нелепо.

Той се обърна към градските власти с настояване да изискват да се прецизира доклада по ОВОС и да използват експертизата на редица местни експерти по екология, биология и биоразнообразие. Плачийски не спря до там, като посочи, че има дори студенти разработки, които са много по точни и съдържателни от оценката на колектива, разработил документа. 

Плачийски заведе своите питания и становищата на сдружението в градската администрация и очаква отговори. Един от авторите на ОВОС-а, заяви, че редът на такъв тип обществени обсъждания е първо колективът да се запознае с въпросите писмено и после да се изготвят писмени отговори на въпросите. 

Иначе днес бе представен в детайл проектът за социализирането на Марица, който включва създаването на 17 нови подхода към реката, 11 детски площадки в коритото на реката, 6 фитнеса, 5 места са риболов и 2 плажни зони с игрища. 

Повече за проекта вижте тук:

Плажуваме върху шезлонги на Марица, колоездачи и пешеходци кръжат край водата СНИМКИКак ще изглежда социализираната река Марица в Пловдив?