Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпусна над 2 млн. лв. от бюджета си за изпълнение на част от първите спешни мерки за подобряване на водоснабдяването в Перник. Финансирането е извън предвидените 2,7 млн. лв., които утре Министерският съвет ще отпусне за подмяна на утаителите в пречиствателната станция за питейни води.

Още утре по споразумение с областната администрация ще бъде подменена спирателната арматура в началото на главен клон от водопроводната мрежа за кв. „Изток“ след отклонението му за Промишлена зона.

От бюджета на министерството са осигурени и 1 881 640 лв., с които ще се изгради временно аварийно съоръжение по трасето с. Чуйпетлово – с. Боснек – яз. „Студена“. Средствата ще бъдат предоставени на община Перник. В предложението й се предвижда изграждане на бетонен дънен праг за водовземане и разполагане на утаител и уредба за изпускане на задържани дънни наноси. С премостването, което е съобразено с трасето на пътя Боснек – Чуйпетлово, р. Струма ще се захранва с допълнителни водни количества. С тези средства ще бъдат финансирани доставката на материали и изграждането, проектиране, комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен и авторски надзор.

МРРБ ще финансира и мерки от аварийния план на инж. Атанас Русев. Те включват дейности за захранване на язовир „Студена“ от алтернативни или вече съществуващи водоизточници. Като следваща стъпка МРРБ ще осигури и финансиране на дейностите, предложени от проф. Костадин Щерев.

Идеята на Русев е да бъдат обединени всички води във Витоша. Според него по тази линия могат да се прекарат между 300 и 700 литра в секунда вода и те да стигнат до язовир „Студена“. Други части от плана са заети с други, допълнителни водоизточници, които могат да добавят между 100 и 200 литра в секунда в яз. „Студена“. Тази вода, според експерта, е чиста, питейна, планинска вода“.

Междувременно се разбра, че предприятията в Перник имат вода, за разлика от гражданите. Водоподаването към индустриалната зона на града не можело да бъде ограничено заради повреден кран. Това е установено при извършения от "Софийска вода" оглед на водоснабдителната система, предаде БНР. Така и по време на режима промишлените предприятия са продължавали да се захранват с питейна вода.