Наглед елементарна задача, а затрудни над 70% от възрастните! 

Можете ли да достигнете верния отговор? Не? Вижте го тогава под снимката.

 

Отговор: Тъй като под чертата крайният резултат е 0, то задачата няма решение, понеже на 0 не се дели!