От 8 до 10 септември 2015 година Медицински университет–Пловдив ще бъде домакин на Международна акция по програма COST за координация на изследователски мрежи в Европа. Инициативата се подкрепя от Европейската фондация по наука и Европейските рамкови програми за изследвания и технологично развитие.

В МУ-Пловдив гостуват над 50 експерти от 30 страни от Европа, Америка, Австралия и Нова Зеландия, представляващи десетки организации от университети, институции по здравни грижи, обществено здраве, професионални здравни организации.
На събитието, провеждано за първи път в България и МУ-Пловдив по тази тематика, се дискутираха проблеми, свързани със справяне с физическите и психологическите последици при неудовлетвореност от външния вид.

TrafficNews.bg